Figury geometryczne już dawno zdobyły świat materiałów do nauki (nie tylko) języków obcych. Było domino, trimino, kółka w dobble, a teraz przyszedł czas na heksagony, czyli sześciokąty. Sześć boków, pole, sześć możliwości połączeń przemnożonych oczywiście przez liczbę figur na planszy. A ile nowych i wzmocnionych szlaków pamięciowych w mózgu na skutek głębokiego uczenia się, przetwarzania, wyszukiwania połączeń i ustawiania indywidualnych kombinacji sześciokątów? 

Ja nie mam sumienia z tego nie skorzystać!!

Powtórki słownictwa

Wersja przygotowana przez nauczyciela

Przygotuj powtórkę słownictwa z ostatniej lekcji. W planszę z heksagonami wpisz słowa i wyrażenia kluczowe dla ostatniej lekcji. Poproś każdego ucznia, by utworzył sobie kopię prezentacji i ułożył słowa według własnego pomysłu, pamiętając, że wszystkie figury mają być połączone – nie należy przerwać połączenia w żadnym miejscu! U mnie podczas powtórzenia z działu „Nauka i technika” wyglądało to tak:

hexagons at work

Opracowywanie słownictwa

z tekstu czytanego lub słuchanego

Poproś uczniów, by wypisali z tekstu najważniejsze słowa, za pomocą których odtworzą jego treść układając heksagony według własnego klucza. Układ mogą wykorzystać:

  • streszczając tekst;
  • przekazując koledze/koleżance do streszczenia bez przemieszczania elementów;
  • przekazując koledze/koleżance do streszczenia z możliwością przemieszczania elementów „po swojemu”;

Utrudniona gramatyka(lizacja)

Na każdej planszy umieść tyle heksagonów ile słów chcesz umieścić w zdaniu do zgramatykalizowania. Pomiń operatory, przedimki, zaimki wskazujące, przyimki, by utrudnić stworzenie zdania. Zadaniem ucznia będzie:

  • Ustawić heksagony zgodnie z kolejnością słów występujących w zdaniu,
  • Ułożenie zdania według zdefiniowanej przez siebie kolejności heksagonów.

Następnie uczniowie mogą spróbować własnych sił w przygotowaniu takiej planszy dla kolegów/koleżanek.

Moc heksagonów można wykorzystać również w:

  • Układaniu pytań i odpowiedzi (gdzie jedna odpowiedz może pasować do kilku pytań lub jedno pytanie do kilku odpowiedzi);
  • Układaniu jednozdaniowych argumentów w postaci zdań tematycznych;
  • Układaniu akapitu rozprawki pokazując jak na różne sposoby można rozwinąć to samo zdanie tematyczne;
  • Krytycznej analizie tekstu naukowego (np. w bloku przedmiotów CLIL) pokazując połączenia pomiędzy poszczególnymi aspektami problemu;
  • Dopasowywaniu przyimków do czasowników, przymiotników, rzeczowników …

… i jeszcze wiele innych możliwości!

A co się stanie jeśli zakodujemy heksagony kolorami? Każdy kolor może symbolizować inną część mowy, dział tematyczny, argument, konstrukcję gramatyczną …

Po każdym ćwiczeniu warto poprosić uczniów o podzielenie się swoim sposobem myślenia, analizę i uzasadnienie połączeń, porównanie w grupach różnych wersji sześciokątnej układanki. Warto by wybrali najbardziej zaskakujący układ / połączenie, opowiedzieli o swoich spostrzeżeniach, zadali pytania, podzielili się refleksjami.  

A teraz najważniejszy szczegół techniczny!

Co zrobić, by wszyscy uczniowie nie pracowali na tej samej planszy?

Wymusić skopiowanie oryginalnego pliku przed edycją. A robi sie to tak: 

kopiowanie pliku google

Układanie heksagonów według własnego pomysłu daje uczniom wolność i poczucie wpływu na proces uczenia się, mogą przeprowadzić go na własnych zasadach i dlatego chętniej przejmują za niego odpowiedzialność. Podczas układania uczniowie są mocno zmotywowani, mierzą się z adekwatnym wyzwaniem, myślą krytycznie i wchodzą w autentyczną komunikację. Ważne, by nie oceniać, które heksagonalne układy są dobre, a które nie. Wszystkie są dobre, bo są tworzone indywidualnie według unikalnego, własnego pomysłu, a ich układ odzwieciedla sposób myślenia o zagadnieniu czy obszarze leksykalnym i wzmacnia ich zapamiętywanie. I właśnie dlatego jest dobry. I właśnie dlatego uczniowie tak chętnie o nim opowiadają, ponieważ zależy im na przekazaniu swojego sposobu myślenia, a podczas refleksji nad tym co właśnie zrobili analizują każde połączenie raz jeszcze i utrwalają wiedzę.   

Zachęcam Cię do wykorzystania sześciokątów na następnej lekcji. Jestem pewna, że znajdziesz na nie swój własny sposób. Aby ułatwić Ci start z heksagonową przygodą, przygotowałam gotowy szablon. Będzi mi miło jeśli napiszesz w komentarzu jak udała się “sześciokątna” lekcja!