LEKCJE  KURSY

empatia

potrzeba i rozwiązanie

cel

plan i projekt

kreatywność

skuteczność

Moje lekcje powstają z autorskich wykrojów

Moje kursy tworzę metodą Design Thinking

Projektuję dobrą edukację językową

Każda moja lekcja jest głęboko przemyślanym doświadczeniem językowym. Jej wykrój to ostatni etap procesu projektowego z mojej głowy, doświadczenia dydaktycznego, wiedzy metodycznej, nieszablonowych rozwiązań, autentycznego języka, kompetencji i profesjonalizmu.

Diagnoza Problemów i Potrzeb

Pracę z Uczniem zaczynam na dłuuugo przed pierwszą lekcją. Oceniam aktualną kompetencję językową Ucznia i określamy docelową kompetencję marzeń – czyli gdzie Uczeń chce dotrzeć i jakie ma oczekiwania względem efektów kursu. Podczas rozmowy wstępnej chcę jak najlepiej zrozumieć jej/jego uświadomione i nieuświadomione potrzeby, krótko- i długoterminowe cele, motywację, sposób myślenia i styl nauki, a także poznać zainteresowania – zawodowe i prywatne. Chcę zrozumieć człowieka, aby zaprojektować edukację językową “na miarę.”

Plan, Projekt i Rozwiązanie Edukacyjne

Tworzę indywidualny projekt edukacyjny dla każdego Ucznia. Jest to precyzyjnie skonstruowana sekwencja lekcji, skutecznie przeprowadzająca do wyznaczonego Celu (egzamin, poziom, umiejętność). Nie ma tu miejsca na chaos, przypadkowe materiały czy “gadki-szmatki” dla zabicia czasu zajęć. W profesjonalnym wykroju – ważny jest każdy milimetr lekcji. Jak dobrze skrojony wykrój podczas szycia składa się w precyzyjną bryłę kreacji, tak kurs zaprojektowany specjalnie pod prawdziwe potrzeby Ucznia pozwala mu / jej z pewnością siebie i własnych kompetencji samodzielnie stawić czoła wyzwaniom językowym.

W projektowaniu dydaktycznym nie idę na żywioł, moje uczenie jest czynnością planow(an)ą, systematyczną i zorientowaną na wspieranie indywidualnego uczenia się.

Kreatywność i Skuteczność

Cenię czas. Swój i innych. Dlatego najczęściej pracuję metodą “odwróconej klasy” (flipped classroom). Uczeń dostaje pracę domową przed zajęciami – zapoznaje się z materiałami, na podstawie których skonstruowana jest kolejna lekcja.

Uczę języka, nie podręcznika. Lekcje opieram głównie na materiałach autentycznych, które są bogatym źródłem prawdziwego języka – obudowuję je nieszablonowymi ćwiczeniami, “które aż chce się rozwiązać i przeżyć” [opinia mojej Klientki], bo zauważalnie rozbudowują kompetencje językowe. Do każdej lekcji dołączam pakiety zadań leksykalnych, gramatycznych lub “życiowych”, które dodatkowo poszerzają i utrwalają umiejętności Ucznia.

Technologia. Uwielbiam pracować z ludźmi i technologią, moje projekty edukacyjne otwierają mi szerokie pole działania w tym temacie. Żadne edukacyjne rozwiązanie technologiczne nie jest mi obce, a jak jest, to znaczy, że nie służy celowi lekcji / kursu. Podczas lekcji korzystam głównie z narzędzi Google, Genially, Wakelet, Quizlet, a do asynchronicznej pracy Uczniów dodatkowo wykorzystuję Wizer.me.

Empatyczna droga. Edukację postrzegam jako nieustanny dialog i budowanie relacji w empatii. Lubię towarzyszyć Uczniom w rozwoju, odkrywaniu kolejnych możliwości własnego potencjału, wyznaczaniu celów i planowaniu sposobów ich osiągania – swoją pracę opieram na modelu coachingowym. Pielęgnuję współpracę zgodnie z zasadami psychologii kognitywnej i humanistycznej.

Jak mogę Ci pomóc?

Adres

Katowice i okolice

Telefon

502-354-276

Email

a.kieltucka@dobra-edukacja.pl